Handla

Handla/Bli medlem i Cajsas Cave

Cajsas Cave uppfyller alla de krav och förordningar som reglerar distansförsäljning enligt 15:e paragrafen (1994:1564) Lagen om Alkoholskatt. Cajsas Cave betalar således svensk alkoholskatt och moms för de produkter som Du handlar av oss.

Valutan i Cajsas Cave är SEK.

Du blir automatiskt medlem i Cajsas Cave i och med Ditt första köp. Medlemsskapet är kostnadsfritt, och som medlem är Du välkommen på de vinprovningar som Cajsas Cave ordnar.


Är du redan kund behöver du bara logga in.
Är det första gången Du handlar gör Du så här: Välj det vin du önskar köpa, klick på köp.

1  Efter avslutat köp klickar Du på Till kassan längst upp till höger.

2 Fyll i kunduppgifter och skapa Din kundprofil. Fyll i rätt leveransadress (dit varorna skall levereras) samt personnummer. Lämna gärna flera telefonnummer så att Bring Express lätt kan nå Dig. Obs! Välj rätt zon för Din leveransadress.

4 Kontrollera Ditt köp, välj betalningsform och godkänn köpvillkor.

5 Du måste vara över 20 år för att få beställa och åldern på mottagaren kontrolleras vid leverans av vinet.

6 Obs för köp från SEK 3000 betalar Du ingen frakt, det regleras automatiskt i kassan

7 Du får nu en orderbekräftelse samt ett mail som bekräftar Din beställning.

8 Cajsas Cave meddelar senare när varan är skickad.

Beställningsvara
Alla produkter i Cajsas Cave kommer direkt från vingårdarna när Du gjort Din beställning. Deadline för beställning är den 25 i varje månad och Du får Dina varor hem till dörren efter ca 4 veckor. Om en vara är slut hos vinleverantören, meddelas Du per mail och får möjlighet att välja ett annat vin. 

Betalning

Du har två möjligheter att betala :

A Med Klarna/faktura. Fakturan skickas hem till dig med e- mail direkt efter att Du gjort Din beställning och du betalar med Ditt plus eller bankgiro. Betalningsvillkor för Klarna faktura är 14 dagar. Sedvanlig kreditprövning tillämpas.

B Med Visa eller Mastercard, betalningen sker online på ett säkert och tryggt sätt och pengarna dras direkt. Cajsas Cave är SSL, (Secure Sockets Layer) certifierad.
Denna funktion kommer att aktiveras inom kort. 

Vi reserverar oss för valutaförändringar.

Hemleverans

Transportföretaget Bring sköter våra leveranser. Bring gör 4 telefonaviseringar per telefon ( i Stockholm och Malmö per sms) för att stämma av leveranstid. Bring aviserar även ca 30 min innan leverans för att säkerställa att Du är hemma. Leverans sker på vardagar mellan 08-21.00 i de större städerna. Leverans på kvällen kan oftast inte erbjudas om Du bor i glesbygd. Om Du bor på en ö levererar Bring Express till närmaste i beställningen angiven båthamn på fastlandet. Transportören föreslår tid för leverans och den kan bestå av ett intervall om 3 timmar. Vinet lämnas ut av chauffören efter uppvisande av giltig legitimation.

Leverans av ett kolli (12 flaskor) kostar i Stockholm, Göteborg och Malmö sek 238, två kolli (24 flaskor) sek 364, tre kolli (36 flaskor) sek 476.

För övriga orter i södra och mellersta Sverige är kostnaden för ett kolli sek 294 två kolli sek 420,00 och för tre kolli sek 533

För norra Sverige är kostnaden för ett kolli sek 350,00 för två kolli sek 476 och för tre kolli sed 589.

Obs! För att Din vara skall komma rätt måste Du välja vilken zon Du bor i, detta gör Du i kassan.

Om Du inte är hemma vid överenskommen leveranstid lämnar Bring Express ett "dropkort" med uppmaningen att kontakta Bring Express för ny leveranstid. Detta förutsätter att vinet fortfarande finns kvar på respektive depå. Kostnaden för denna andra utkörning debiteras Dig.

OM DU HANDLAR FÖR MER ÄN SEK 3000 BJUDER VI PÅ FRAKTKOSTNADEN.

NÖJD KUNDGARANTI

Om Du finner ett vin defekt, kan Du inom 8 dagar meddela Cajsas Cave via mail. Cajsas Cave ersätter Dig då med ett nytt likvärdigt vin vid nästa leveranstillfälle. Du behöver inte sända tillbaka varan, Cajsas Cave litar på Ditt omdöme.


Allmänna Villkor

Dessa villkor gäller från och med 2015-06-15

1.Allmänt


Cajsas Cave / Madame Smtih, (nedan kallat SMITH) tillämpar dessa Allmänna Villkor på samtliga avtal med privatkunder bosatta i Sverige avseende leverans inom Sverige.
Genom sitt godkännande av dessa Allmänna Villkor försäkrar kunden att kunden:
1.1 läst igenom och accepterar dessa Allmänna Villkor.
1.2 är minst 20 år gammal.
1.3 lämnar sitt namn, personnummer och sin postadress såsom registrerat i svenska folkbokföringen.
1.4 handlar varorna för personligt bruk.
1.5 agerar som konsument och privatperson.
1.6 endast kommer att använda de beställda varorna för eget privat bruk.
1.7 ej använder sig av kredit-, betal- eller bankkort som inte tillhör kunden.
1.8 har täckning för de debiteringar som kommer att belasta det angivna kortet.
1.9 godkänner att personuppgifter registreras av SMITH i syfte att tillhandahålla, administrera och kontrollera företagets tjänster. Personuppgifter behandlas enligt
Personuppgiftslagen (1998:204).

Obs! SMITH förbehåller sig rätten att inte ingå avtal liksom att häva ingångna avtal samt erhålla skadestånd, om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda eller om det enligt SMITHs egen bedömning finns en misstanke om att beställningen inte är laglig. Beställning som görs i annan persons namn eller på annat sätt orsakar SMITH ekonomisk eller annan skada, medför polisanmälan och skadeståndskrav.

2. Ingående av avtal

2.1 Avtal ingås och kunden blir betalningsskyldig när kunden ”bekräftar” beställningen av varorna i varukorgen.

2.2 Då de varor som saluförs på webbplatsen kommer från mindre producenter kan SMITH inte garantera att varorna alltid finns tillgängliga vid tidpunkten för beställning. SMITH förbehåller sig därför rätten att annullera beställningar på varor som är slut hos producenten. SMITH skall om så inträffar, så snart som möjligt, meddela kunden detta.

2.3 När kundens beställning accepterats kommer bekräftelse från SMITH att ske via e-post. All kommunikation mellan SMITH och kunden skall ske via e-post mellan den av kunden angivna e-post adressen och kajsa@cajsascave.eu.

3.Ångerrätt och reklamation


3.1 Kunden har laglig rätt att, oavsett skäl, ångra sitt köp inom 14 dagar från det att varorna levererats till angiven adress.
3.2 Om kunden ångrar sitt köp och skickar tillbaka hela eller delar av ordern betalar SMITH tillbaka det varubelopp kunden betalat. Frakt- och expeditionskostnader återbetalas dock inte.
3.3 När en vara returneras till SMITH tillfaller det kunden att bekosta returfrakten och därmed ansvaret för transporten.

4. Priser och avgifter


4.1 Priset enligt bekräftelsen avser varor inklusive förpackning, transportkostnad samt svensk alkohol- och mervärdesskatt.

4.2 SMITH reserverar sig för prisändringar på grund av ändrad moms, förändringar i valutaläget eller inköpspriser.
4.3 Priser anges i och betalas i SEK till SE-banken i Sverige.

5. Leverans

5.1. Leverans sker endast till adress inom Sverige. SMITH anlitar transportföretaget Bring för företagets leveranser. Deadline för beställning är den 25:e i varje månad, leveranstiden är därefter normalt beräknad till fyra (4) veckor. Leverans sker till av kunden angiven adress eller till av transportören anvisat hämtningsställe. Om kunden bor på en ö levererar Bring till närmaste i beställningen angiven båthamn på fastlandet.

5.2 Bring ansvarar för att kontakta kunden och att göra fyra telefonaviseringar (i Stockholm och Malmö per sms) för att stämma av leveranstid. Bring föreslår tid för leverans och den kan bestå av ett intervall om 3 timmar. Bring aviserar även ca 30 min innan leverans för att säkerställa att kunden är på avtalad leveransadress. Leverans sker på vardagar 08.00-21.00 i de större städerna. Leverans på kvällen kan oftast inte erbjudas om kunden bor i glesbygd.

Varorna lämnas ut av chauffören efter att kunden uppvisat giltig legitimation.

5.3 Vid leverans till avhämtningsställe är kunden skyldig att avhämta varorna på den plats och inom den tid som transportören anger. Om kunden inte är på avtalad leveransadress vid överenskommen leveranstid lämnar Bring ett "dropkort" med uppmaningen att kontakta Bring Express för ny leveranstid. Detta förutsätter att varorna fortfarande finns kvar på respektive depå. Kostnaden för denna andra utkörning debiteras kunden.

Obs! Om leverans misslyckas på grund av att behörig mottagare inte finns tillgänglig på av kunden angiven leveransadress vid leveranstillfället, eller att undertecknande av erforderligt mottagarbevis ej kunnat erhållas, eller annan omständighet som inte beror på SMITH, ansvarar kunden ensidigt för de kostnader som uppstår.

5.4 Avlämnande sker och risken går över till kunden när varan kommer i kundens besittning eller vid dröjsmål avseende kundens mottagande av varan. Om kunden vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall kunden genast anmäla detta till transportören som då gör en omedelbar reklamation.

5.5 De skador som uppkommit under transport och som upptäcks efter det att överlämnandet av transportören skett, skall omedelbart, senast dagen efter att varorna mottagits, anmälas till SMITH. SMITH ombesörjer att ny vara levereras vid nästa leveranstillfälle.

5.6 Vid felleverans eller vid leverans av felaktig vara skall kunden omedelbart, senast dagen efter att varorna mottagits, meddela SMITH. SMITH ombesörjer att rätt vara levereras vid nästa leveranstillfälle.

Obs! SMITH ansvarar inte för försämring av varan i det fall kunden underlåtit att ta emot varan i rätt tid.

6. Betalningsmetoder

Kunden erbjuds två betalningsmöjligheter:

6.1 Med Klarna faktura. SMITH överlåter sina fakturor till KLARNA AB med betalningsvillkor 14 dagarFakturan skickas till kunden med e-post direkt efter det att beställning skett. Betalning sker via kundens plus- eller bankgiro. Sedvanlig kreditprövning tillämpas. För ytterligare villkor se www.klarna.com

6.2 Med Visa eller Mastercard. Kunden måste själv vara innehavare av kortet. Betalningen sker online och belastar direkt kundens konto. Cajsas Cave är SSL (Secure Sockets Layer) certifierad.

7. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, eldsvåda, åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning, myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel nytt regelverk som allvarligt försvårar genomförandet av försäljning och leverans av varan, samt därmed jämförbar händelse utanför parternas kontroll är parterna befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal.

8. Cookies

För att handla på SMITHs hemsida www.cajsascave.eu måste kundens webbläsare acceptera cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk.

9. Lagförfarande vid tvist

Svensk lag gäller som tillämpning på samtliga rättsförhållanden mellan SMITH och kunden. Tvist emellan parterna skall avgöras av svensk domstol. Vid klagomål kan kunden också vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. SMITH följer nämndens rekommendation.

10. Övrigt

10.1 SMITH reserverar sig för slutförsäljning, fel i tryck, fel i information och specifikation gällande samtliga förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och SMITH garanterar inte att en bild återger varans exakta utseende och beskaffenhet. SMITH förbehåller sig rätten till prisreglering t.ex. vid leverantörsbyte, förändrade valutakurser och statliga pålagor.

10.2 Vin innehåller alkohol. Överdriven konsumtion kan vara skadlig. SMITH svarar inte för skador som direkt eller indirekt kan uppkomma till följd av konsumtion av beställda varor.

11. Företagsinformation

CAJSAS CAVE/MADAME SMITH

Bålby Säteri / Grönfinken
tel: 0768-990760
fransk tel: 0033-676.63.09.01
e-post: kajsa@cajsascave.eu.

Svenskt organisationsnummer 4506184581
Svenskt registreringsnummer för moms
SE 4506184581011

Svenskt registreringsnummer för alkoholskatt
SE 4506184581

Registrerad för Fsktt

Svensk Bank: SE-banken


Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
 

Copyright © Kajsa Smith 2014

Madame Smith Cajsas Cave     Kajsa Smith    Bålby Säteri    69595 Hasselfors

Tel.: 0768 990760               Mobil +33 (0) 676 63 09 01  e-post kajsa@cajsascave.eu